เมื่อผู้หญิงชายแดนใต้ลุกขึ้นมาสื่อสาร

             10 ปีที่ผ่านมาเราคงเคยเห็นภาพของ “เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้”  ในการทำหน้าที่หลายบทบาท  อาทิ  งานภาคประชาสังคม งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ […]

เมื่อผู้หญิงชายแดนใต้ลุกขึ้นมาสื่อสาร

             10 ปีที่ผ่านมาเราคงเคยเห็นภาพของ “เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้”  ในการทำหน้าที่หลายบทบาท  อาทิ  งานภาคประชาสังคม งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ […]