นักข่าวพลเมือง : ขนมอาเก๊าะ

ช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่าน นอกจากจะเป็นช่วงที่พี่น้องมุสลิมถือศีลอดแล้ว ยังเป็นอีกช่วงเวลาของการซื้อขายขนมพื้นบ้าน วันนี้ คุณ ยะห์  อาลี นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้  ได้สื่อสารเรื่องราวของขนมอาเก๊าะ […]

นักข่าวพลเมือง : กำลังใจจากเพื่อนผู้หญิง

หลังจากลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women ร่วมกับกลุ่มผู้หญิงจากชุมชนพ่อมิ่งและชุมชนยุโป จ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพื่อนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนกัน ที่ชุมชนกูจิงลือปะ ที่อ.ระแงะ จ.นราธิวาส […]

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตวันนี้ที่ตากใบ

วันนี้นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ ที่สามารถใช้ชีวิตโดยก้าวข้ามความเจ็บปวด จะเป็นอย่างไร ไปติตาม ที่นี่ ThaiPBS ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 24 […]

นักข่าวพลเมือง : สมัชชาสวัสดิการชุมชน

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเยียวยาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ วันนี้พวกเขาสื่อสารเรื่องของสวัสดิการชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่   ติดตามจากนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า ThaiPBS 8 ต.ค.2558

นักข่าวพลเมือง : สานเสวนาชุมชนกูจิงลือปะ

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จัดสานเสวนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนในชุมชน ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 19 ส.ค. 2558

ตลาดนัดรูสะมิแลกับประมงพื้นบ้าน

บ้านฉันวันนี้กับเรื่องราวของวิถีชิวิตคนในชุมชนรูสะมิแล จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับทะเลอ่าวไทย หรือ อ่าวปัตตานี ท้องทะเลเป็นเสมือนปากท้องของพวกเขา ที่นั่นมีอาชีพประมงเรือเล็กที่ออกไปหาอาหารทะเล มาขายในตลาดรูสะมิแล ที่อยู่ไม่ห่างจากริมฝั่ง ติดตามจากรายงาน […]