เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องหยุดลิดรอนเสรีภาพ-เครือข่ายพลเมืองสงขลารุกป้องนักวิชาการข้างภาคประชาชน

24 พ.ย. 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ออกแถลงการณ์ หยุดลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกทางวิชาการ เรียกร้องขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) […]