นักข่าวพลเมือง : มือเย็น เมืองเย็น

‘คุณว่าเชียงใหม่ร้อนไหม?’ เป็นคำถามที่ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาอาชีพ รวมตัวกันเป็นกลุ่มมือเย็นเมืองเย็น จัดกิจกรรมที่เชิญชวนคนมาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ มุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองจะเป็นอย่างไร ติดตามกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  l 12 […]