คราฟท์เบียร์ไทยในวันที่ฟ้าครึ้ม : บทสัมภาษณ์แอดมินเพจ beercyclopedia สารานุกรมของคนชอบเบียร์

บทสัมภาษณ์ณัทธร วงศ์ภูมิ หรือ คิว แอดมินเพจ beercyclopedia สารานุกรมของคนชอบเบียร์ ผู้ที่ชื่นชอบมาดื่มและรีวิวเบียร์ และเป็นคนแรกๆที่ร่วมพัฒนาคราฟท์เบียร์ไทย ชวนสนทนาในวันที่วงการคราฟท์ไทยฟ้ายังครึ้ม มองปรากฎการณ์เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า […]

สกรุ๊ปพิเศษ : ฟุตบอลยูโร 2016 เชียร์บอลแถมนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบ

สกรุ๊ปพิเศษ : ฟุตบอลยูโร 2016  เชียร์บอลแถมนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบ เกมการกีฬาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ “ฟุตบอล” กลายเป็นภาพของกีฬาเพื่อความสนุกสนานและเป็นการกีฬาที่มีผู้คนทั่วโลกต่างพากันชื่นชอบ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬานั้นได้ทำให้เกิดธุรกิจกีฬาที่ทำรายได้มหาศาลทั้งทีมฟุตบอล ผู้จัดงาน […]

นักข่าวพลเมือง : กติกาชุมชนปลอดเหล้า

เมื่อรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพและหนี้สินครัวเรือน ชาวบ้านโนนสว่างเหนือ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จึงระดมความคิดเห็นสร้างกติการ่วมกันเพื่อ ‘ลด ละ เลิก’ นักดื่มในหมู่บ้าน […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดเหล้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 นักข่าวพลเมืองคุณอุไรวรรณ สายสุพรรณ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิสื่อสร้างสุข พาเราไปที่ชุมชนนาคะประเวศน์ […]