นักข่าวพลเมือง: เครื่องถมเมืองนคร

เครื่องถมนคร เป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศ­รีธรรมราช แต่ปัจจุบันพบว่าช่างฝีมือกลับมีจำนวนลดลง เป็นอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 13 มี.ค. 2558 […]