ภูเขาทองคำ ขุมทรัพย์เมืองเลย

เพราะเหตุใดทำให้เมืองเลยกลายเป็นแหล่งเป้าหมายในการทำเหมืองแร่ ทั้งที่คนทั่วไปรู้จักเมืองเลยในนามสถานที่ท่องเที่ยวทะเลแห่งภูเขา นอกจากข่าวคราวความเคลื่อนไหวทั่วไปแล้ว เราจะทยอยเรียบเรียงเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเหมืองมาให้ทำความเข้าใจ โดยเริ่มจากการอธิบายลักษณะแร่ที่พบใน จ.เลย ผ่านข้อมูลจากหนังสือ เปลี่ยนไป […]