นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Life of fire

ผลงานอนิเมชันโดย รัชริล หุตังคบดี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง Life of Fire วิถีไฟ ซึ่งมีที่มาจากการตั้งคำถามต่อสังคมว่า […]

สามัญชนคนไทย : ชีวิตติดหนี้

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย­ที่หลายคนกำลังเผชิญชะตากรรม “ชีวิตติดหนี้”ในตลาดสดย่านลาดพร้าว