สำรวจความคิดคนเชียงของ :การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ประชาชนอำเภอเชียงของ ร้อยละ 83.16 เชื่อการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จะทำให้ เชียงของเป็นแหล่งการค้าชายแดนแห่งใหม่ได้ และร้อยละ 54.46 […]

1 2 3 4