นักข่าวพลเมือง : เฮือนไทลื้อ

เฮือนไทลื้อ หรือ เรือนไทลื้อ มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยจะมีใต้ถุนสูงหลังคามุงด้วยแป็นเกล็ด หลังใหญ่ เนื่องจากอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ปัจจุบันเฮือนไทลื้อแบบดังเดิมเหลือเพียงไม่กี่หลัง วันนี้เพื่อนของดิฉัน พาลงพื้นที่ อ.เชียงคำ […]

นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนเคลื่อนที่ สู่สังคมผู้สูงอายุ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์เคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บ้านน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้ความรู้ในเรื่อง กินอย่างไรให้ห่างจากโรค และได้สื่อสารผ่านช่องทางนักข่าวพลเมือง ติดตามใน […]

นักข่าวพลเมือง : การเปลี่ยนผ่านเมืองเชียงคำ

ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา หนึ่งในพื้นที่ที่ติดกับประเทศสาธารณะรัฐป­ระชาธิปไตยประชาชนลาว การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับอาเซียน พวกเขาเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างไร ติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS พะเยาทีวีชุมชน […]