นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนกฎหมายสุขใจวัยเก๋า

ถ้าพูดถึงผ้าทอไทลื้อของจังหวัดพะเยา หลายคนอาจจะนึกถึงผ้าทอที่บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม่วน เพราะคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ และมีลักษณะโดดเด่นสวยงาม วันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาบอกเล่ากิจกรรมที่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงละคร เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทลื้อ บรรยากาศจะเป็นอย่างไร  l […]

นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงไก่ไข่ ลดรายจ่ายสร้างรายได้

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบัญทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย และข้อมูลด้านอื่นๆในชีวิตของครอบครัวชุมชน และจาการทำบัญชีครัวเรือนของคนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำให้คนที่นี่สามารถวางแผนในการลดรายจ่ายด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน และขายสร้างรายได้ ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ข้าวโพด

ข้าวโพดข้าวเหนียว หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าข้าวโพดเทียน ข้าวโพดสาล เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทุกวันนี้เกษตรกรที่บ้านมาง ต.หนองอ้อ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ปลูกข้าวโพดแบบหมุนเวียน เพื่อต้มขายสร้างรายได้เสริมจากการทำนา […]