นักข่าวพลเมือง : รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อเป็นการป้องกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ชาวบ้านในชุมชนแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พวกเขาได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ น้องเณร […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนรักษ์ป่า

นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน ชุมชนชาวปกาเกอะญอ ที่ อ.เวียงป่าเป้าจ.เชียงราย ที่นั่นเป็นหุบเขาที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยน้อยใหญ่กว่า 14 สาย คนในชุมชนนำความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาปรับใช้จนสามารถอนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้ได้กว่าสองหมื่นไร่ l […]

นักข่าวพลเมือง : รถถีบเมืองเก่า

เวียงเก่า หรือ เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เต็มไปด้วยวัดและโบราณสถานเก่าแก่มากมาย  . วันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพาไปดูการสัญจรเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานตามแบบรถถีบคนเวียงเก่า . […]

นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าเวียงป่าเป้า

ช่วงเข้าฤดูฝนนี้เป็นช่วงที่ต้นไม้หลายสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี  คนบ้านสันกู่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พวกเขาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูและดูแลป่าต้นน้ำแม่น้ำลาว เพื่อไหลลงแม่น้ำสาขาไปหล่อเลี้ยงผู้คน  . ติดตามกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเที่ยง […]

‘ปลาเขียม’ ปรากฏการณ์ริมโขง คนเชียงรายหวั่นลาวสร้าง ‘เขื่อนกั้นน้ำโขง’ แห่งใหม่ กระทบซ้ำ

ลาวสร้างเขื่อนปากแบง กั้นแม่น้ำโขงแห่งใหม่เฉียดแดนไทย ชาวบ้านเวียงแก่นหวั่นผลกระทบอื้อ ยื่นหนังสือ กสม.สอบข้อเท็จจริง เผย บ.เอกชนเริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว 29 มิ.ย. 2559 […]

ประท้วงผู้บริหารราชภัฎเชียงรายจี้ยุติโครงการ 8.9 พันล้าน มหา’ลัยยันทำถูกต้องตามระเบียบ

  วันนี้ (22 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราว […]

นักข่าวพลเมือง : อาหารเมี่ยน

เมี่ยนหรือเย้าเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ชาวเมี่ยนส่วนใหญ่จะมีฝีมือด้านการช่าง โดยเฉพาะการเย็บปักถักร้อย การปักลวดลายผ้าที่เรียกว่าการเย็บดอก และมีวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และยังคงดำรงรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าเอาไว้ โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจะพาไปทำความรู้จักกับอาหารประจำชนเผ่าเมี่ยนที่บ้านโป่งป่าแขม […]

1 2 3 4 5 11