นักข่าวพลเมือง : เกษตรริมโขง

ไปร่วมกันติดตามการเดินทางหาสาเหตุว่าอะไรทำให้วิถีเกษตรกรรมริมฝั่งโขงที่ จ.เชียงราย หายไป กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 1 ส.ค.2558

4 จังหวัดเหนือบน จับมือทำทีวีชุมชน

ทีวีชุมชน ถึงเวลาที่ต้องก้าวต่อ สื่อชุมชนจังหวัด พะเยา เชียงราย น่าน แพร่ ใช้ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา นั่งล้อมวงคุยกัน ถึงการสร้างช่องทางการสื่อสารของชุมชน […]

[คลิป] ดูสื่อ-คุยมุมมอง ‘เชียงของ’ บนความเปลี่ยนแปลง

10 ก.ค.2558 เครือข่ายภาคประชาชนและคนเชียงของมาร่วมชมผลงานการทดลองสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบ BACKPACK JOURNALIST ของเยาวชนและนักสื่อสารรุ่นใหม่ในภาคเหนือจากการลงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมร่วมพูดคุยถึงผลงานและสถานการณ์ในพื้นที่ การเปิดด่านและประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเมืองชายแดน […]

[คลิป] ดูสื่อ-คุยมุมมอง ‘เชียงของ’ บนความเปลี่ยนแปลง

10 ก.ค.2558 เครือข่ายภาคประชาชนและคนเชียงของมาร่วมชมผลงานการทดลองสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบ BACKPACK JOURNALIST ของเยาวชนและนักสื่อสารรุ่นใหม่ในภาคเหนือจากการลงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมร่วมพูดคุยถึงผลงานและสถานการณ์ในพื้นที่ การเปิดด่านและประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเมืองชายแดน […]

นักข่าวพลเมือง : แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน

นักข่าวพลเมือง C-reporters ติดตามการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้น­ถิ่นของคนในชุมชนกริ่วพร้าว อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ในรายการข่าววันใหม่ Thaipbs 24 มิ.ย.2558

Transbordernews : หลายฝ่ายร่วมหาทางออกให้คนเฒ่าไร้สัญชาติ แก้ปัญหาสถานะบุคคล

หลายฝ่ายร่วมหาทางออกให้คนเฒ่าไร้สัญชาติ หมอสมศักดิ์แก้ต้นทาง-จี้จดทะเบียนเกิดให้ทุกคน ชาวบ้านโอดอยู่มานานแต่ไร้เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มา: คนชายข่าว คนชายขอบ Transbordernews.in.th เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม […]

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ‘ฟังเสียงผู้เฒ่าไร้สัญชาติ’ ในพื้นที่เชียงราย

งานวันคนเฒ่าไร้สัญชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ  บ้านใกล้ฟ้า ตำบลแม่สลองนอก […]

1 6 7 8 9 10 11