นักข่าวพลเมือง : โบราณสถานเชียงแสน วิถีคนคู่มรดกเมือง

พูดถึงเมืองเชียงแสนทุกวันนี้ เราอาจจะเห็นภาพของการเกิดขึ้นของโครงการต่างๆที่เน้นสงเสริมทางด้านเศรษฐกิจ จากเมืองประวัติศาสตร์กลายมาเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน แต่ว่าวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนยังคงผูกพันกับประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมา สะท้อนผ่านประตูป่าสักโบราณสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจกับคนในพื้นที่ ติดตามได้กับนักข่าวพลเมือง สำนักศิลปากรที่ 8 ออกอากาศ: 18 ก.ค. 2559 […]

นักข่าวพลเมือง : ท่าเรือเชียงแสน

Citizen Reporter วันนี้พาไปที่ อ.เชียงแสนเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขง หลายคนที่มาที่นี้มักจะไม่พลาดที่จะใช้บริการเรือข้ามฝากหรือเรือนำเที่ยว เพื่อไปเที่ยวชมประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาว  แต่ทุกวันนี้ ท่าเรือแห่งนี้กลับซบเซา เป็นเพราะอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันกับน้องๆโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : โบราณวัตถุที่เชียงแสน

‘เชียงแสน’ นอกจากจะเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองทองเที่ยว ในอดีตเชียงแสนเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นักเรียนโรงเรียนสามัคคี จะพาเราไปเรียนรู้คุณค่าของเมืองโบราณแห่งนี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ออกาอากาศ 17 […]

ไล่รื้อปางควายสร้างบ้านพักตำรวจน้ำ ชาวบ้านโวยทำลายวิถีดั้งเดิม

ไล่รื้อปางควายสร้างบ้านพักตำรวจน้ำ ชาวบ้านโวยทำลายวิถีดั้งเดิม เผยนายทุนบุกรุกหนักพื้นที่ชุ่มน้ำแอ่งเชียงแสน-สร้างรีสอร์ท-ทำไร่ยางพารา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ตัวแทนชาวบ้านรายหนึ่งในบ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน […]