ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจ

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอแนวคิดและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ และการจัดการตนเองโดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอำนาจรัฐ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารบุคลากร เพื่อลดอำนาจรัฐ  เพิ่มอำนาจประชาชน ให้อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่ […]

นักข่าวพลเมือง – ชิเค เชียงใหม่

ชิเค หนุ่มปกาเกอญอจากจังหวัดเชียงใหม่ กับความพยายามตลอดมาที่จะสื่อสารวิถีของชน­เผ่าสู่สังคมภายนอก แต่ชิเคได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยสิ่งที่เหลือไว้คือสารคดีชิ้นสุดท้ายที­่เขาตั้งใจจะบอกความเป็นตัวตนให้สังคมเมือ­งได้รับรู้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองปกาเกอญอ จังหวัดเชียงใหม่

1 16 17 18