ระบบไฟฟ้าของภาคใต้ในปี พ.ศ. 2562

เดชรัตน์ สุขกำเนิด เผยแพร่ครั้งแรก : Decharut Sukkumnoed  30 ก.ค. 2558 ข้อถกเถียงสำคัญประการหนึ่งในความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินของ […]

‘สัญญาหน้าฝน’ กับคนปากมูล

“ผมในฐานะนักวิชาการคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ ก็ต้องตกอยู่วังวนของการสร้างภาพของกระบวนการใช้เหตุผลอันน่าชื่นชมนั้นไปพร้อมๆ กับพี่น้องปากมูล แต่สุดท้าย พวกเราทั้งหมดก็ตกอยู่ในวังวนของการใช้อำนาจ ไม่แตกต่างอะไรจากฝูงปลาที่ต้องว่ายวนอยู่หน้าบานประตูเหล็กกล้าของเขื่อนปากมูล” เดชรัตน์ สุขกําเนิด เผยแพร่ครั้งแรก : […]

“Feeling hopeful” ความคิดและข้อเท็จจริงอีกด้านเกี่ยวกับนักกิจกรรมต้านรัฐประหาร

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ให้ความเห็นอีกด้านหนึ่งที่เขาได้เคยสัมผัสกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและนักกิจกรรมจำนวนหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อรำลึกเหตุการณ์ ครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร […]

อ.เดชรัตน์ สุขกำเนิด พูดถึงนักศึกษาในวัยแสวงหาความรู้

สังคมในปัจจุบันที่มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นหากมีการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ความเห็น ตามความเชื่อและแนวทางของตน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย หาทางออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดใจพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  เพื่อคลายความตึงเครียดทางการเมืองลง บนฐานคิดที่จะเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน  […]

เสียงเฮของเด็กๆ ‘สุขุมพันธ์’ สัญญา สิงหาคมนี้พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. กลับมาแน่

Change.org รายงานว่า หลังจากที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. ถูกปิดร้างมานานกว่า 4 ปี ล่าสุดผลจากการรณรงค์ขอคืนพิพิธภัณฑ์เด็กของกลุ่มผู้ปกครองผ่าน Change.org ที่มีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า […]