ฉลาดเกมส์โกง: หนังดี เพื่อสังคมที่ดี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ […]

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์: เรื่องกล้วยๆ กับการผูกขาด กรณี ‘โตเกียวบานาน่าไทย’

เรื่องเกี่ยวกับขนมไส้กล้วยกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ที่ไม่น่าจะจบลงอย่างกล้วยๆ และบทวิเคราะห์พฤติกรรมทางการค้าที่สังคมเห็นว่าไม่เป็นธรรมนั้นผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่  เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านสะดวกซื้อของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สังคมมองว่าไม่เป็นธรรมกับซัพพลายเออร์รายย่อย จนถึงขั้นมีการรณรงค์ให้งดซื้อสินค้าจากร้านค้าดังกล่าว และมีการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เป็นการ […]