แต่ละปีมีเด็กหายเกือบ 500 คน เรื่องนี้ต้องมีเจ้าภาพในการแก้ไข

25  ธ.ค. 11.00 น. มูลนิธิกระจกเงาเตรียมยื่น 27,000 รายชื่อ เรียกร้องสตช.จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายภาครัฐ  ชี้แต่ละปีมีเด็กหายเกือบ 500 […]