นักข่าวพลเมือง : สิทธิชุมชน มุมมองสองพื้นที่ชายแดนใต้

ในพื้นที่ชายแดนใต้ตอนนี้มีสองความเคลื่อนไหวสำคัญคือกรณีโรงเรียนญีฮาดวิทยาหรือปอเนาะญีฮาด หลังศาลแพ่งพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินเป็นของแผ่นดิน ทำให้ครอบครัวเจ้าของย้ายออกไปอยู่มัสยิดในชุมชน โดยตัดสินใจไม่อุทธรณ์  อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคือการออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชน หลังจากที่อ.เทพา จ.สงขลา ถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ทั้งสองพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านมุมมองสิทธิชุมชน […]

‘สมพร ช่วยอารีย์’ ชี้ปัญหา ‘รฟฟ.เทพา’ หลัง กฟผ.แพร่รูปสร้างความชอบธรรม ‘คนปัตตานี’ ร่วมเวที ค.3

นักวิชาการ มอ.ปัตตานี โพสต์แจงตั้งคำถามพร้อมชี้ปัญหา ‘โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา’ หลัง กฟผ.เผยแพร่รูปภาพร่วม เวที ค.3 สร้างความชอบธรรมมี  ‘คนปัตตานี’ ร่วม แต่ไม่มีข้อมูลที่ได้ชี้แจง […]

“จิตใจที่เป็นธรรมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้” จม.จากกระบี่ ถึง พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์

17 ก.พ. 2559 เพจเฟซบุ๊กหยุดถ่านหินกระบี่ เผยแพร่จดมายเปิดผนึกลงนามโดยประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ถึง พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนบางระพาความมั่นคงทางทรัพยากร

ชาวบ้านที่ชุมชนบางระพา จังหวัดปัตตานี อยู่อาศัย พึ่งพิงกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลและป่าชายเลนของพวกเขามานาน  การมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ อ.เทพา  จ.สงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนบางระพา ของ จ.ปัตตานี […]

นักข่าวพลเมือง : เทพาอุดมสมบูรณ์

ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนใน อ.เทพา จ.สงขลา ที่มีความผูกพันและอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรที่สร้างรายได้นับร้อยล้านบาทต่อปี แต่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะคุ้มค่ากับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรหรือไม่ วันนี้นักข่าวพลเมืองได้รวบรวมการสื่อสารผ่านทาง เพจพลังพลเมืองร่วมสร้างภาคใต้น่าอยู่ เฟซบุ๊กที่เครือข่ายจากหลากหลายชุมชนสร้างขึ้นเพื่อสื่อ สารถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรของอำเภอเทพา ติดตามในรายการ […]

1 2