นักข่าวพลเมือง : เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพันธุ์

นักข่าวพลเมือง วันใหม่ ไทยพีบีเอส 18 มิ.ย. 2558 มีภาพบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพันธุ­์ “บินข้ามลวดหนามตอนที่ 5 รักจงเจริญ” […]