สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เตรียมความพร้อมรับกระจายอำนาจ

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เตรียมประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  เตรียมความพร้อมกระจายอำนาจรับการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 28 -30 […]

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020”

นาย บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว […]

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020”

นาย บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ 2020” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว […]