เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

ข่าวประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน 2558 เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี                 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด และติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด  และติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี […]

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี 2558

ข่าวประจำวันที่ 1 เดือน กันยายน 2558 เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ […]

3.สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ

3.สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ                 ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สมาคมญี่ปุ่นคลินิกแม่ตาวจัดโครงการดนตรีแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวและนางสาวมิโดริ […]

2.เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด

2.เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด […]

1 2 3 5