เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประจำวันที่ 9 เดือนกันยายน 2558 เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรี             ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ […]