เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                 ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ นายธีระยุทธ […]

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                 ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ นายธีระยุทธ […]

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท                 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ […]

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง […]

เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือพายุฝนและน้ำท่วมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือพายุฝนและน้ำท่วมในพื้นที่                 นายกุล  เครือวีระ รองนายกทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกตัดกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด […]

ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่                 นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ์ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนชุมพลพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน หลังได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ […]

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม                 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ว่าที่ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม […]

1 2 3 4 5