เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม                 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ว่าที่ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม […]

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม                                       กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีพุทธาเทวาภิเษกเจ้าพ่อพะวอเนื้อทองระฆัง

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีพุทธาเทวาภิเษกเจ้าพ่อพะวอเนื้อทองระฆัง             หลังจากที่ทางคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกันทำพิธีเททองเจ้าพ่อพะวอองค์ปฐมฤกษ์ 109 องค์ ที่ลานวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลแม่สอดไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาในวันนี้ทางคณะเกจิอาจารย์ชื่อดังและทางคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ได้ร่วมพิธีกรรมพุทธา – […]

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลนครแม่สอดประจำเดือน กรกฎาคม 2558 พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงาน                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชนสรนันท์  […]

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะนักเรียนสารวัตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และคณะนักเรียนสารวัตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)                 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ […]

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกรรณ  กันฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม […]

โรงเรียนอิสลามศึกษาปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอิสลามศึกษาปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558                 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามศึกษา นายสมศักดิ์ จิตจำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีกลุ่มนักเรียนที่ให้ความสนใจลงสมัคร 2 […]

1 2 3 4 5