คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 ที่ห้องโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก […]

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 ที่ห้องโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับ พลเอกสิงห์ศึก […]

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะนักธุรกิจและนักลงทุน ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนธุรกิจ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะนักธุรกิจและนักลงทุน ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนธุรกิจ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี […]

แม่สอด ฝนตกหนัก ทั้งคืน น้ำเริ่มเจิ่งนอง ไหลเข้าท่วมตลาดสด

เมื่อเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2558  จากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและแรงตลอดทั้งคืน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่ใก้ลเคียงชายแดนไทย-พม่า 5 […]

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการกำจัดรังผึ้งหลวง ที่แตกรังแล้วต่อยนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการกำจัดรังผึ้งหลวง ที่แตกรังแล้วต่อยนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก ที่บริเวณอาคารเรียน วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดได้รับการประสานจาก นายจงกล  พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด […]

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถมศึกษา คณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 […]

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558                         ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายน […]

1 2 3 4 5