นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี             ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการจัดประชุมคณะผู้ริหาร […]