นักข่าวพลเมือง : ลายเทียน

นอกจากเทียนพรรษาที่แกะสลักลวดลายสวยงามแล้ว ยังแฝงข้อคิดถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ติดตามจากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ทีมสื่อไทย ThaiPBS ข่าวค่ำ