‘กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย’ เสนอ 4 ข้อ ‘ประชามติ’ ที่มีความชอบธรรม

25 เม.ย. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. หลังจากสถาบันสิทธิมนุษชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม […]

อีสานกลางกรุง: วงวิชาการเสียงที่รัฐและชนชั้นกลางไม่ได้ยิน

‘อลงกรณ์ อรรคแสง’ เสนอเลิกรัฐรวมศูนย์ กระจายอำนาจตัดสินใจให้ถึงชาวบ้าน ‘สามชาย ศรีสันต์วิเคราะห์’ ชี้การเคลื่อนไหวชาวบ้านอีสานต่างตรงที่เดิมพันด้วยชีวิต ‘เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว’ ถามหากไม่มีสิทธิเลยเราจะมีความสุขได้อย่างไร […]