นักข่าวพลเมือง : วิถีคนทะเล

เกาะติดชีวิตของคนทะเล กับการทำประมงปูของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี แล้วจะรู้ว่า กว่าจะได้กินปูไม่ง่าย  l 15 ก.ย. 59 l เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : วาฬกับประมง

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ที่ผ่าน ทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาได้บันทึกภาพวาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยเอาไว้ได้  และด้วยความสนใจประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องคุณรุ่งโรจน์  เปรมจิราพงศ์ นักข่าวพลเมืองที่มสตูดิโอต้นน้ำ  จึงได้พูดคุยกับชาวประมงหาดแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีประมงหาดเจ้าสำราญ

การรวมกลุ่มกันของชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนมีกฎกติการ่วมกันในการออกทะเล จนนำไปสู่การจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปูและปลาหมึกคืนสู่ท้องทะเลได้ แต่กว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จะเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ นักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอต้นน้ำ l […]

นักข่าวพลเมือง : รักษาพันธุ์หมึก

วันนี้ นักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอต้นน้ำมีเรื่องราวความพยายามเพาะขยายพันธุ์หมึกของชาวประมงใน จ.เพชรบุรี หลังจากที่พวกเขาสังเกตว่าในการออกเรือจับปูหาปลาแต่ละครั้ง มักจะพบแม่หมึกจำนวนมากซึ่งบางตัวก็ตายแล้ว แต่ยังมีไข่อยู่ จึงนำมาเพาะขยายพันธ์หวังว่าอย่างน้อยจะคืนหมึกให้กับท้องทะเลที่พวกเขาได้อาศัยหาอยู่หากินควบคู่กับการทำธนาคารปูม้าหาดเจ้าฯ-แหลมผักเบี้ย . ติดตามในรายการ ที่นี่ […]

นักข่าวพลเมือง : ปัญหาขยะหาดแหลมผักเบี้ย

บริเวณหาดทรายเม็ดแรกแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นชายหาดที่สวยงาม  . แต่ในปัจจุบันชายหาดแห่งนี้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์น้ำและนกที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาด รวมทั้งเป็นภาพที่ไม่น่ามองกับผู้ที่มาใช้พื้นที่ . คุณสุภาวดี มานิช นักข่าวพลเมืองชาวแหลมผักเบี้ย […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปูหาดเจ้า-แหลมผักเบี้ย

มีเรื่องราวจากกลุ่มนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ จ.เพชรบุรีที่บอกเล่าความร่วมมือของชาวประมงในหมู่บ้านของเขาชุมชนหาดเจ้าสำราญและแหลมผักเบี้ย ที่นอกจากออกเรือไปจับกุ้ง ปูมาขายสร้างรายได้แล้วพวกเขาตระหนักดีว่าแหล่งทรัพยากรนี้มีความสำคัญจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารขยายพันธุ์แม่ปูไข่เพื่อปล่อยลงสู่ทะเล ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปูและหมึก

ชาวประมงพื้นบ้านตำบลหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี มีอาชีพจับปูม้าส่งขายเป็นรายได้หลัก  แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พวกเขาพบว่าปูมีจำนวนลดลงมาก จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารเพื่อเพาะขยายพันธุ์สู่ทะเล นอกจากแม่ปูไข่ ยังมีความพยายามขยายพันธุ์หมึกควบคู่กันด้วย ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ […]

1 2 3