นักข่าวพลเมือง : อนุรักษ์เพลงบอก

นักข่าวพลเมือง Citizen reporter มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมสื่อสารเรื่องราวการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน “เพลงบอก” ที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ ผ่านเสียงร้องและท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา […]