มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 57 ระดมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจาก17สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2557 (Regional Research Expo 2014)  […]