นักข่าวพลเมือง : เก้าอี้ไม้ไผ่

นอกจากรับประทาน “หน่อไม้” แล้ว “ ไผ่”เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคามชาวชุมชนที่นั่นมีการพัฒนาทักษะเชิงช่างและงานฝีมือนำ”ไม้ไผ่” มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้  หรือศาลาพักร้อน […]