ก(ล)างเมือง ตอน ทวายโปรเจกต์

ทวายคือชื่อของชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งในหนึ่งร้อยสามสิบห้าเผ่าที่มีอยู่ในประเทศพม่า และเป็นชื่อของเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจทางตอนใต้ของพม่าด้วย เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่เมื่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มูลค่าหลายร้อยล้านที่คาดว่าจะเข้ามาสร้างความเจริญให้แก่คนพื้นถิ่นกลับไม่เป็นไปอย่างที่ฝัน ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการดูแลจากคนพื้นถิ่นกำลังจะถูกกอบโกยและดูดกลืนโดยนักลงทุนต่างชาติ ทำให้คนในพื้นที่ต้องออกมาปกป้องสิ่งล้ำค่าเหล่านี้ด้วยเอง ติดตามเรื่องราวชีวิตและความคิดของชาวทวายที่ต้องการปกป้องพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของพวกเขาได้ในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ทวายโปรเจกต์

1 6 7 8