รวมความคิด-ความเคลื่อนไหว ‘คนนอกป้อม’ หนุน ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ อยู่คู่กรุงเทพฯ

หลังการต่อสู้อย่างยาวนานถึง 24 ปี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2559 คือวันแรกของการรื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ รอบล่าสุด […]

นักข่าวพลเมือง : ผลักดันย่านเมืองเก่าสงขลา สู่มรดกโลก

เนื้อที่ 50ไร่ในย่านเมืองเก่าสงขลาที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และศาสนา อยู่ในเมืองเดียวกัน ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลา คาดหวังว่ากลไกของยูเนสโก้น่าจะเป็นประโยชน์ถ้านำมาเป็นแผนจัดการเมือง  ซึ่งขณะนี้ได้พยายามทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และร่วมผลักดันให้เมืองเก่าแห่งนี้ก้าวขึ้นไป เป็นเมืองมรดกโลก  ติดตามสารคดีเชิงข่าว […]