เมื่อผมเขย่าตัวเองจนสั่นไปทั้งตัว

ในวันที่หลักการและข้อมูลข้อเท็จจริงไปกันไม่ได้กับความรู้สึก บางครั้งการอยู่เฉยๆ ปิดปากเงียบก็น่าจะดีกว่าการสร้างศัตรู – มิตรข้าพเจ้าคนหนึ่งเคยบอก