ชายหาดของ…ใคร ? คุยกับ ‘น้ำนิ่ง อภิศักดิ์ ทัศนี’ หนึ่งในกลุ่มเยาวชนรักชายหาด จ.สงขลา

ทำความรู้จักกับ ‘น้ำนิ่ง อภิศักดิ์ ทัศนี’ แกนนำกลุ่ม Beach for life เยาวชนที่รวมตัวกันเเบ่งบันความรู้ ปลูกจิตสำนึกพลเมืองสงขลา ดูแลรักษาชายหาด

ชวนร่วมค่าย “Behind Pakbara : อนาคตโหม๋เราเอาพรือดี?”

เปิดรับสมัคร “คนรุ่นใหม่” ที่มีความสนใจประเด็นทางสังคม อายุระหว่าง 16-22 ปี อาศัยอยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้มาร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปากบารา ไปกับค่ายเรียนรู้ […]

นศ.เชียงใหม่แลกเปลี่ยนการเคลื่อนแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าในคนรุ่นใหม่ระหว่างเยาวชนไทย – ยุโรป

คุณ Sara Heine ผู้บริหารสถาบันนานาชาติ IOGT nto movement ประเทศสวีเดน เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสุราและสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนจาก […]

นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน […]

สมัชาชาเยาวชนชาวไทยภูเขาน่านจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “สานสำนึกรักบ้านเกิด สร้างสุขสู่สังคม”

เมื่อวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน เยาวชนสมัชชาเยาวชนชาวไทยภูเขา จังหวัดน่าน […]

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้การทำสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าสมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันการสื่อสารบนสื่อใหม่ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่ออบรมน้องๆ ในชุมชนให้สื่อสารเรื่องราวรอบตัวที่พวกเขาสนใจ […]

นักข่าวพลเมือง : กาเซะฮซูงา เยาวชนปะเสยะวอรักษ์คลอง

ผู้ผลิตอิสระ ทีมกูยิ โปรดักชั่น ลงพื้นที่สำรวจคลองปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตา และได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “วาดฝัน กาเซะฮซูงา” หรือคลองที่เรารักเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ลำคลองของชุมชน […]

1 2 3 7