นักข่าวพลเมือง : เยาวชนจิตอาสากับกิจกรรมช่วงปิดเทอม

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนอกจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้ผู้คนได้มาศึกษาความเป็นมาของแรงงานแล้ว  ในช่วงปิดภาคเรียนนี้  เรื่องราวของแรงงานภายในพิพิธภัณฑ์  ยังถูกใช้เป็นข้อมูล จุดประกายสร้างในการเป็นผู้เสียสละ และผู้ที่มีจิตอาสา ให้กับเยาวชนด้วย   ติตตามกับนักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน  […]

นักข่าวพลเมือง : ขยะกะมิยอ

นักข่าวพลเมือง citizen reporter วันนี้ ชาวบ้านและเยาวชน ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ก่อนจะนำไปขายที่จุดรับซื้อใกล้ๆ […]

นักข่าวพลเมือง : เล่าเรื่องจากชุมชน

วันนี้นักข่าวพลเมืองทีมต่าโอมู ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำวีดีโอ ได้นำทักษะด้านการผลิตสื่อ มาใช้เล่าเรื่องจากจากชุมชนของพวกเขา ติดตามจากรายงาน   ออกอากาศวันที่ 12 […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานศิลปะท้องถิ่น “ฟ้อนกลองตุ้ม”

วันนี้นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกศ ร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับความพยายามที่จะสืบสานศิลปะท้องถิ่น “การฟ้อนกลองตุ้ม” ของเยาวชนโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน […]

สมัชชาเยาวชนแม่น้ำโขง แถลงความฝันของเยาวชนเพื่ออนาคตแม่น้ำโขง

31 มี.ค. 2559 สมัชชาเยาวชนแม่น้ำโขง (Mekong Youth Assembly) ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสิทธิเด็กและเยาวชน จากจีนทิเบต […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญผะเหวด หนองนาสร้างบ้านเฮา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญา ระหว่างปราชญ์ชุมชนกับเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจำลองบุญผะเหวด ในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮา ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม […]

เยาวชน 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์สร้างสรรค์จำกัดการใช้เหล้าในกลุ่มเยาวชน

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเริ่มจากตัวเองนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย […]

1 2 3 4 7