นักข่าวพลเมือง : กิจกรรมวันเด็กบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย

เพื่อเปิดพื้นที่ความคิดเห็น และการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ชาวบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นพร้อมกับงานบุญของชุมชนเมื่อวันที่ 15-17 มกราคมที่ผ่านมา […]

ศาลพิพากษายกฟ้อง ‘คดีเยาวชนไทยพุทธ’ ถูกฟ้องคดีความมั่นคงแบ่งแยกดินแดน

28 ม.ค. 2559  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส […]

นักข่าวพลเมือง : สภาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรีใต้

เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน นอกจากสภาผู้นำชุมชนแล้ว สภาเยาวชนที่บ้านโพธิ์ศรีใต้  ตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจต่อกันมากขึ้น ติดตามเรื่องนี้จาก Citize […]

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่การสื่อสารของเยาวชน

วันเด็กเเห่งชาติจัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเ้ห็นความสำคัญของเด็ก นอกจากจะเป็นที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เเสดงความสามารถแล้ว สังคมยุคใหม่การเปิดพื้นที่ให้เด็กเเละเยาวชนได้สื่อสาร ฃความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาสนใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน ติดตาม นักข่าวพลเมือง : พื้นที่การสื่อสารของเยาวชน ออกอากาศวันที่ 9 ม.ค. […]

ชื่นชม “เด็กเอาถ่าน” – ประธานมูลนิธิโลกสีเขียวให้ทุนการศึกษาเยาวชนนักข่าวพลเมืองจนถึงป.ตรี

ความคืบหน้าคดีเยาวชนนักข่าวพลเมือง อายุ 15 ปี ที่ถูกบ.ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการเหมืองแร่ จ.เลย ฟ้องหมิ่นประมาท กรณีรายงานข่าวบอกเล่าเรื่องราวสิ่งแวดล้อมในชุมชนตัวเอง […]

คณะทำงานด้านเด็ก หนุนสถานพินิจฯ-โรงเรียนคุ้มครองเยาวชนนักข่าวพลเมือง

คณะทำงานด้านเด็ก 22 องค์กร ออกแถลงการณ์ หนุนสถานพินิจฯ -โรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยไม่ถือว่าสิ่งที่เด็กทำเป็นความผิด พร้อมเสนอให้บริษัทเหมืองยกฟ้องและเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ  16 ธ.ค. 2558 […]

คณะทำงานด้านเด็ก หนุนสถานพินิจฯ-โรงเรียนคุ้มครองเยาวชนนักข่าวพลเมือง

คณะทำงานด้านเด็ก 22 องค์กร ออกแถลงการณ์ หนุนสถานพินิจฯ -โรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยไม่ถือว่าสิ่งที่เด็กทำเป็นความผิด พร้อมเสนอให้บริษัทเหมืองยกฟ้องและเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ  16 ธ.ค. 2558 […]

1 2 3 4 5 6 7