นักข่าวพลเมือง : การเรียนรู้ วิถีกาแฟแบบดั้งเดิมเมืองระนอง

ระนองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัส ต้ามากอีกจังหวัดเนื่องจากมีสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศโอบล้อมด้วยหุบเขาทำให้ที่นั่นมีการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าอยู่ตามเชิงเขา  วันนี้ “สวนกาแฟ” ที่นี่ ยังได้กลายเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อศึกษาและเรียนรู้กระบวนการ ผลิตกาแฟระหว่างผู้ปกครอง และเยาวชนในจังหวัดระนอง ติดตามกับคุณพรชัย […]

นักข่าวพลเมือง : สภาเกษตกรผลิตสื่อ

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น  ข้อจำกัดเรื่องอายุจึงไม่ใช่อุปสรรคของ “สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย”นะคะ   ที่วันนี้พวกเขาลุกขึ้นมาจับกล้องถ่ายภาพฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อเรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องราวจากชุมชน  โดยพวกเขาเรียกตัวเองแบบชวนยิ้ มว่า “เฒ่าทันสื่อ”ค่ะ ออกอากาศวันที่ 3 พ.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าปกาเกอะญอ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามคุณปรางค์ทิพย์ ศรีไทย นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้วิถีชีวิต ความผูกพันของชาวปกาเกอะญอกับผืนป่าของพวกเขา ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ติดตามรายงานจาก […]

นักข่าวพลเมือง : ดินแห่งชีวิต

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “ดิน” และการนำมาใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆร่วมกับเ­ยาวชนและผู้ที่สนใจ ในกิจกรรม “ดินแห่งชีวิต” ติดตามใน C-REPORTERS ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสิน­ธุ์จะพาเราไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนห­ลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่จังหวัดพิษ­ณุโลก ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา […]

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนเสนอแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

      สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองแคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้แผนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาจากชุมชนอย่างแท้จริง       เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ […]

แมน ปกรณ์ ลั่น! ก้าวใหม่เยาวชนต้นกล้า ต้องรู้จักใช้สื่อโซเชียลเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

แมน ปรกรณ์ เซเลบริตี โซเชียล ชื่อดังของเมืองไทย ได้กล่าวในเวทีก้าวใหม่เยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(Recop) ในหัวข้อ “การใช้สื่อโซเชียลเนทเวิร์กเพื่อการสื่อสารทางสังคม” ว่า […]

1 2