“ช่างต่อเรือ” แห่งบ้านคลองรั้ว

ภาพ / เรื่อง : สิริรัตน์  ตู้ภูมิ  เมื่อกล่าวถึง  “บ้านคลองรั้ว”  ทุกคนจะรู้จักดีเนื่องจากบ้านคลองรั้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดกระบี่  นอกจากนี้บ้านคลองรั้วยังเป็นแหล่งต่อเรือที่มีชื่อเสียงในเรื่องเรือประมงพื้นบ้านที่โต้คลื่นได้ดี  […]

“ช่างต่อเรือ” แห่งบ้านคลองรั้ว

ภาพ / เรื่อง : สิริรัตน์  ตู้ภูมิ  เมื่อกล่าวถึง  “บ้านคลองรั้ว”  ทุกคนจะรู้จักดีเนื่องจากบ้านคลองรั้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดกระบี่  นอกจากนี้บ้านคลองรั้วยังเป็นแหล่งต่อเรือที่มีชื่อเสียงในเรื่องเรือประมงพื้นบ้านที่โต้คลื่นได้ดี  […]