เลือกตั้งล่วงหน้า62

17 มี.ค. 62 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ที่เขตสันทราย จ.เชียงใหม่ เพราะใกล้ที่อยู่ตอนนี้ที่สุด และน่าจะเป็นเขตที่คนไม่น่าจะเยอะ แต่ผลสรุปหลังปิดลงทะเบียนมาเป็นอันดับ2ของเชียงใหม่ คนลงในเขตนี้กว่า […]