เลือกตั้ง 62 : เป็นโสด!!! ทางการเมือง – คุณสมบัติ First Time Voter

“เป็นโสด!!!! ทางการเมือง” ก็ยังไม่เคยเลือกใครมาก่อน…ยังไม่เคยถูกพรรคการเมืองไหนหมั้นหมาย นี่คือคุณสมบัติโดดเด่นของ First Time Voter คนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้ง 2562 ซึ่งเนื้อหอมมากๆ […]

เลือกตั้ง 62 : มองยาวๆ หลังเลือกตั้งกับ“การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน”ในอนาคต

“เลือกตั้งครั้งเดียวไม่ช่วยอะไร” นักวิชาการชี้ควรรื้อระบบ หยุดคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใส ด้วยสโลแกน “โตไปไม่ยอมให้ใครโกง” . “ต้องเปลี่ยนจาก ‘โตไปไม่โกง’ เป็น […]