ถึงเธอประเทศไทยในอุดมคติ ข้อเสนอสีรุ้งจากกลุ่มโลกสวย

เป็นอีกกลุ่มที่ออกมาร่วมเสนอทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการปฏิรูปทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและโดยสันติวิธี นี่คือ “กลุ่มโลกสวย” การเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊คอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2556 จนถึงวันนี้ […]

ฟังเสียงชนเผ่าม้ง และเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ เหตุไฉนจึงร่วมปฏิรูป?

“เราเป็นคนหนึ่งที่เลือกเกิดในแผ่นดินไทยไม่ได้ แต่เราก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทย เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทำให้บ้านเมือง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเราชาวม้ง รวมทั้งชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆถูกละทิ้งมานาน และการพัฒนาที่ผ่านมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของเรา” พนา กำเนิด นายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ […]

คุยกับชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : อย่าหมดหวัง ที่จะโอบกอดความขัดแย้ง

10 มกราคม 2557 มันเป็นยามบ่ายที่สถานการณ์ทางการเมืองคุกรุ่น ทั้งยังเดาไม่ออกว่าขณะนี้คลื่นความขัดแย้งเป็นระลอกเก่าหรือระลอกใหม่ และที่ยังไม่ชัดเจนเสียยิ่งกว่าคือ ความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่นั้น เราเดินมาอยู่ตรงไหนของเส้นความขัดแย้ง ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

แถลงการณ์ “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา”

แถลงการณ์เครือข่าย “2 เอา 2 ไม่เอา” คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย ท่ามกลางภาวะวิกฤตการเมืองที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ และการรัฐประหาร รวมทั้งทำลายโอกาสในการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตย […]

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | พาราความขัดแย้ง : ข้อเสนอทางออกสำหรับสาธารณชนที่เอาและไม่เอาการเลือกตั้ง 2 กุมภาฯ

โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว. ภาพ: อนุช ยนตมุติ คำว่า “พารา” แปลว่าเมือง บ้านเมืองของเราตกอยู่ในเงาของความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ว่าด้วย […]

1 2 3 4 5 6