P-MOVE แถลงเดินหน้าเลือกตั้งควบคู่ปฏิรูป

P-MOVE  แถลงผ่าวิกฤติประเทศไทย เดินหน้าเลือกตั้ง ควบคู่การปฏิรูปประเทศไทย  ระบุบทเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในอดีตเห็นชัดประเทศต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาเปลี่ยนกฏเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เตรียมเสนอรายละเอียดปฏิรูปแต่ละประเภทในเวทีพรรคการเมืองพบประชาชน  (ภาพจากเฟศบุ๊ค ขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม) วันนี้ (๑๖ […]

P-MOVE แถลงเดินหน้าเลือกตั้งควบคู่ปฏิรูป

P-MOVE  แถลงผ่าวิกฤติประเทศไทย เดินหน้าเลือกตั้ง ควบคู่การปฏิรูปประเทศไทย  ระบุบทเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในอดีตเห็นชัดประเทศต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการพัฒนาเปลี่ยนกฏเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เตรียมเสนอรายละเอียดปฏิรูปแต่ละประเภทในเวทีพรรคการเมืองพบประชาชน  (ภาพจากเฟศบุ๊ค ขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม) วันนี้ (๑๖ […]

เสียงหลังยุบสภา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหลักการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้า พวกเขาอยากให้มีทางออกอย่างไรบ้าง ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมือง  ออกอากาศวันที่ 9 ธันวาคม 2556

1 4 5 6