We Watch ร้อง กกต.เปิดเผยข้อมูลการเลือก ด้านการล่าชื่อถอดถอนออนไลน์ทะลุ 7 แสนแล้ว

We Watch เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึง กกต.เปิดเผยข้อมูล-มีคำอธิบายที่ชัดเจน ให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ด้านการล่าชื่อถอดถอน กกต.ใน change.org ทะลุ 7 […]

เลือกตั้ง 62 : สังคมเชียงใหม่กับว่าที่ ส.ส.

สนามการเมืองเรื่องของเลือกตั้ง  ควรจะเป็นอีกจังหวะสำคัญสำหรับจังหวัดต่างๆ จะมีเกิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยพบผู้ที่อาสาเข้าสู่กลไกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ที่ประชาชนให้ความสำคัญนอกเหนือจากเวทีปราศรับหาเสียงของแต่ละพรรคที่นักการเมืองพูดเพียงฝ่ายเดียว เวทีลักษณะนี้อาจมีไม่มาก แต่อย่างน้อย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ โดยภาคประชาสังคมที่รวมกลุ่มกัน ทั้งสภาเมืองสีเขียว […]

เลือกตั้ง62 : มองการศึกษาให้เข้าใจ ก่อนคิดจะปฏิรูปอย่างไร

พูดเรื่องการศึกษาใครนึกภาพการศึกษาออกบ้าง? แต่เล็กจนโตเราเลยเรียนมาแบบไหน เชื่อหรือไม่ วันนี้การศึกษาไทยก็ยังเหมือนในวันที่เราเรียนเมื่อหลายปีก่อน มีเพียงกระบวนการบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนเท่านั้น เช้ามาเรายังเห็นแด็กนักเรียนแต่งชุดนักเรียน สะพายกระเป๋า ไปโรงเรียนอยู่ เย็นกลับบ้านบ้างคนก็ถูกกล้อนผมกลับบ้าน ในยุคที่โลกเปลี่ยน […]

เลือกตั้ง 62 : ทำไมต้องมีนโยบายที่ดินและกลไกสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เวทีที่ 2  ชนนโยบายเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง  ใน 10 วัน 1000 นาทีชี้อนาคตประเทศไทย  ประหนึ่งจับมือวางคนสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศมาระดมสมองแก้ปัญหาโจทย์ใหญ่ของประเทศไว้ในค่ำคืน […]

เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย

 หยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดให้ประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ สมาคมรักษ์ทะเลไทยพัฒนาข้อเสนอร่วมกันเพื่อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรควาระเลือกตั้ง 62  […]

1 2