นักข่าวพลเมือง : มนุษย์ – สังคม

ไม่บ่อยครั้งนัก ที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนถึงข้อมูลและทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ภาคอีสาน แต่เพื่อเป็นการเปิดใจรับฟัง และสร้างความเข้าใจถึงมุมมองที่แตกต่างกัน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจัดเวทีเสวนา “มนุษย์-สังคม” ขึ้น ติดตามเรื่องราวจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : เวทีแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีทุ่งยางแดง

ไปฟังความคิดเห็นหลังการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 19.00น.