นักข่าวพลเมือง : รถถีบเมืองเก่า

เวียงเก่า หรือ เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เต็มไปด้วยวัดและโบราณสถานเก่าแก่มากมาย  . วันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพาไปดูการสัญจรเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานตามแบบรถถีบคนเวียงเก่า . […]