ร้องรมช.สาธารณสุขกำหนดเจ้าภาพรักษาผู้ป่วยรอบเหมืองทองพบสารโลหะหนัก

ร้องรมช.สาธารณสุขกำหนดเจ้าภาพรักษาผู้ป่วยรอบเหมืองทองพบสารโลหะหนัก นักข่าวพลเมืองจังหวัดพิจิตร ส่งภาพและข้อมูลรายงานมาว่า  วันนี้ 25 ม.ค. 2557  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ […]

1 11 12 13