บันทึก: เครือข่ายปกป้องอันดามันฯ พบตัวแทนทูตแคนาดา คุยแผนพลังงานไทย

สถานทูตแคนาดา เวลา 10.00 – 11.00 น. สรุปการพูดคุย… วันนี้ทางเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินขอขอบคุณ คุณแมธธิว โรเบิร์ตสัน […]